ประกันเชิงพาณิชย์ สำหรับองค์กร

การดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและน่าพึงพอใจ แต่ก็มีความท้าทายเช่นกัน การเลือกทำประกันภัยที่เหมาะสมที่ครอบคลุมการประกันเชิงพาณิชย์หรือประกันองค์กร ที่ถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่เจ้าของบริษัทต้องเผชิญ ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ เราคือตัวแทนประกันภัยที่ได้รับอนุญาตและผ่านการรับรอง เราสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองของการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ และช่วยเจ้าของธุรกิจที่ตั้งในประเทศไทยเพื่อทำการประเมินและตัดสินใจว่าความคุ้มครองแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจประเภทใด การเปรียบเทียบข้อเสนอประกันภัยต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของท่านในประเทศไทย

ตัวอย่างของการประกันภัย ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ /องค์กร ประกันภัยความเสี่ยงทั้งหมด, อาคาร, เนื้อหา, การโจรกรรม, อุปกรณ์, หนี้สาธารณะ, ค่าชดเชยคนงาน, ท่าจอดเรือ, เครื่องจักรและอุบัติเหตุ รวมทั้งประกันสุขภาพสำหรับพนักงานทุกคนของท่าน


ประกันภัยสำหรับนักกอล์ฟ

เมื่อท่านก้าวเข้าสู่สนามกอล์ฟ นั่นคือ ท่านอยู่ในสนามประลองที่มีการยิงกระสุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกทิศทาง ขณะที่ท่านกำลังตีกอฟท์ อาจจะเป็นไปได้ที่ ผู้คน บ้าน และ รถยนต์ในบริเวณใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบ ท่านจะใช้เวลาสี่ชั่วโมงโดยประมาณ ก่อนจะพักการตีกอฟท์ในคลับเฮาส์เพื่อไปดื่ม ท่านอาจลงทุนสำหรับอุปกรณ์กอฟท์มูลค่าหลายพันดอลลาร์ จากนั้นท่านอาจแค่เก็บ และปล่อยไว้อย่างนั้น โดยที่มิได้ทำประกันอุปกรณ์

หากไม่มีการประกันภัยที่เหมาะสมในส่วนนี้ ก็นับว่าเป็นการประมาท เนื่องจากนักกอล์ฟส่วนใหญ่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสียหาย, อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เพียงพอเมื่อเข้าเดินพวกเขาเข้าสู่สนามประลอง นักกอล์ฟอย่างพวกเราชอบคิดว่าเราเป็นคนพิเศษแต่เราเกรงว่า ท่านจำเป็นต้องทำประกันเช่นกันไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่

ปัจจุบันเริ่มมีการฟ้องร้องในสังคมมากขึ้น เนื่องจากเราจะพบการโฆษณาในบริการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ผู้คนต่างตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการเรียกร้องค่าชดเชยผ่านศาลและการเรียกร้องดังกล่าวก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น เหตุผลที่ในการทำประกันสำหรับนักกอล์ฟที่น่าสนใจที่สุดคือความรับผิดของบุคคล


ประกันสุขภาพและประกันการรักษา

ชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานในต่างประเทศมักเผชิญกับความลำบากมากมาย เช่น ในด้านภาษา, สภาพภูมิอากาศและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความกังวลประการหนึ่งคือ หากพวกเขาต้องเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่อาจส่งผลกระทบบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว พวกเขาจะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า การประกันภัย มีไว้สำหรับสิ่งที่ไม่คาดฝัน หลักประกันสุขภาพจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับสิ่งที่เป็นภาวะเฉียบพลัน, โรคภัย, ไข้เจ็บหรือการบาดเจ็บที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

การเลือกนโยบายการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เราพบว่า มีแผนการประกันภัยให้เลือกมากมายและหลายรูปแบบที่ครอบคลุมบุคคล, คู่สมรส, ครอบครัว, และ บริษัทที่มอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นทางเลือกที่พิเศษ สิ่งที่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ เช่น ภาษาและเงื่อนไข รวมทั้ง นโยบายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ เรามีประสบการณ์ในการเปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพและให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้แผนประกันสุขภาพที่ดีที่สุดตรงความต้องการของท่าน เราเชื่อมั่นในคุณภาพมากกว่าปริมาณ ดังนั้นเราจะเลือกผู้ให้บริการประกันสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งแนวทางที่ต้องปฏิบัติตามหลายประการ เรามีหลักเกณฑ์สำคัญในการประเมินแผนประกันสุขภาพให้ท่านที่มีความแตกต่างในสิ่งที่ให้ความสำคัญในแต่ละบุคคล สำหรับการประเมินนโยบายการรักษาพยาบาล นอกจากที่เราจะพิจารณาความครอบคลุมของแผนประกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานะทางการเงินของผู้ประกันตน, การจัดการสินไหมทดแทน และการบริการลูกค้าไปพร้อมกัน


ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance)

ความรับผิดตามกฎหมายในเชิงพาณิชย์

มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์ในชีวิตที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการดำเนินธุรกิจของท่านเอง หากไม่ทำประกันในส่วนนี้เท่ากับท่านได้เพิ่มความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปกป้องธุรกิจของท่านได้ การประกันความรับผิดตามกฎหมายในเชิงพาณิชย์ ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองท่านในกรณีที่ท่านถูกเรียกร้องค่าชดเชยโดยบุคคลอื่น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อ (ขาดการดูแล) ของท่านที่ส่งผลต่อความสูญเสียแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อท่านถูกบุคคลที่สามฟ้องร้อง และแพ้คดีความ การประกันชนิดนี้จะช่วยให้ท่านจ่ายค่าชดเชยรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายใดที่เกิดจากการปกป้องท่านจากการเรียกร้องดังกล่าว หากท่านไม่ได้ทำประกันที่เพียงพอท่านจะต้องรับผิดชอบชดเชยด้วยตนเอง

การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล

หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะมาเยี่ยมบ้านของท่าน พวกเขาสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ หากพวกเขาชนะและศาลตัดสินให้มีการชดเชยด้วยมูลค่าสูง ท่านอาจมีปัญหาทางการเงิน ท่านอาจถูกหักเงินค่าจ้าง และท่านอาจต้องอยู่ในภาวะที่ยากลำบากกว่าจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ การประกันทรัพย์สินจะช่วยป้องกันความรับผิดประเภทนี้ได้

การประกันที่อยู่อาศัยของท่านจะปกป้องท่านจากความรับผิดต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น หากท่านอาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์และอ่างอาบน้ำของท่านมีน้ำล้นออกมา ส่งผลให้อพาร์ตเมนต์ของเพื่อนบ้านเสียหาย การประกันที่อยู่อาศัยของท่านจะนำมาใช้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้


ประกันภัยรถยนต์ (รถยนต์ & รถจักรยานยนต์)

การขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ท่านจำเป็นต้องมีความคุ้มครองขั้นต่ำอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเรียกว่า CTPL (Compulsory Third Party Liability : ข้อบังคับในความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ท่านต้องทำประกันภัยรถยนต์เพื่อคุ้มครองความเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของท่าน แต่หากท่านมีรถยนต์รุ่นใหม่ที่ท่านจะต้องคุ้มครองการลงทุนของท่าน สามารถซื้อความคุ้มครองที่ครอบคลุมในส่วนนี้ได้

การประกันภัยบุคคลที่สาม ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่าประกันภัยชั้น 3 นโยบายนี้ครอบคลุมการบาดเจ็บและความเสียหายชองบุคคลและค่าการประกันตัวในกรณีที่ท่านถูกจับกุมตามที่อธิบายไว้ในฉบับก่อนหน้า ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือผู้เอาประกันภัยต้องไม่เมาสุรา, ยาเสพติด หรือ ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่

โดย การประกันภัยอัคคีภัยและการโจรกรรมต่อบุคคลที่สาม หรือที่เรียกว่าการประกันภัยชั้น 2 เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่ ยังได้รวมความคุ้มครองจากอัคคีภัยและการโจรกรรมต่อรถยนต์ของท่าน แต่ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำประกันแบบครอบคลุมเนื่องจากเบี้ยประกันที่ท่านจะจ่ายเพิ่มนั้นไม่สูงมาก


การประกันทรัพย์สิน

หากเกิดสถานการณ์กะทันหัน เช่น ไฟไหม้ บ้านและโรงรถของท่าน ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงส่วนที่เสียหายใหม่ ท่านจะได้รับการชดเชยสำหรับรายการที่เสียหาย เช่น ค่าเฟอร์นิเจอร์, ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์หรือรายการทรัพย์สินที่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากความเสียหาย หากท่านไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของท่านได้ ขณะที่มีการปรับปรุงใหม่ การทำประกันที่อยู่อาศัย ท่านจะได้รับค่าที่พักชั่วคราว เป็นบางส่วน

หากท่านเช่าบ้าน ท่านอาจคิดว่าท่านไม่จำเป็นต้องกังวลกับการประกันทรัพย์สิน เว้นแต่เจ้าของบ้านจะรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินหรือการปรับปรุงที่พักอาศัยของท่าน เช่น ค่าพรมใหม่หรือชั้นวางของในตู้เสื้อผ้าที่ท่านต้องจ่ายเองเนื่องจากท่านไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากการประกันทรัพย์สินของเจ้าของบ้านได้ นอกจากนี้ยังจะไม่ปกป้องท่านหากท่านถูกฟ้องในข้อหาประมาทเลินเล่อ

แม้ว่าจะไม่เป็นการบังคับ แต่ก็มีเหตุผลที่จะคุ้มครองทรัพย์สินของท่านจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การลักขโมย


ประกันการเดินทาง

ท่านสามารถทำประกันการเดินทางแบบชั่วคราว ในเวลาเดียวกับที่ท่านจองการเดินทางเพื่อให้ได้การคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ท่านเดินทางในแต่ละครั้ง หรือการซื้อกรมธรรม์แบบ "การเดินทางหลายครั้ง" ที่คุ้มครองท่านในทุกครั้งที่ท่านเดินทางในกรอบเวลาที่กำหนดด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ท่านสามารถซื้อประกันที่รวมรายการที่มีความเสี่ยงสูงสุด อย่างเช่น "กีฬาเอ็กซ์ตรีม" ท่านสามารถเลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบต่อครั้งหรือความคุ้มครองสูงสุดได้

Become our partner


Psum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate
cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit.

Go to contact