บริษัท เกรซ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินกิจการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมานานกว่า 10 ปี และให้บริการสำหรับคนในพื้นที่และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัทยา ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เติบโตขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณสำหรับที่ปรึกษาด้านกฎหมายการบัญชีและการทำประกันแบบครบวงจร จากความต้องการบริการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เปิดโอกาสให้ บริษัท เกรซ เซอร์วิส จำกัด มอบบริการให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นบริษัทกฎหมายที่จัดตั้งอยู่ในเขตจอมเทียน / พัทยาที่ให้บริการเต็มรูปแบบโดยครอบคลุมตั้งแต่ด้านการตรวจคนเข้าเมือง, กฎหมาย, การบัญชี, การประกัน, องค์กร, การลงทุน, การธนาคาร, และการดำเนินคดี เราให้คำแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ส่วนระเบียบข้อปฎิบัติที่ซับซ้อนของประเทศไทย และให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายทุกๆด้านเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ขณะเดียวกัน เรายังไม่สร้างข้อผูกมัดกับลูกค้า, เรารักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศและบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าที่มีความหลากหลายของข้อกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับลูกค้าต่างชาติ

บริษัท เกรซ เซอร์วิส จำกัด ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานที่มีศักยภาพที่สูง ไม่ว่าจะเป็น ทนายความ, นักบัญชี, และที่ปรึกษาทีมงานประกอบด้วยบุคคลากร ที่ผ่านการฝึกอบรมในประเทศไทย, มีการศึกษาสูงและ / หรือประสบการณ์ ทีมงานที่มีให้คำมั่นในการให้บริการคุณภาพได้ทันเวลา และเน้นธุรกิจด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพไปพร้อมกัน

บริษัทได้ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูงเสมอแม้ว่า จะพบความซับซ้อนของข้อกฎหมาย, อุปสรรคด้านภาษา, ความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมทั้งงบประมาณและเวลาที่จำกัด เราเชื่อว่าคุณลักษณะเหล่านี้ประกอบกับเครือข่ายเส้นสายของเรา และความสามารถในการเข้าถึงคนของเรา ตลอดจนประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่หลากหลายล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการด้านกฎหมายของเรา