เราให้คุณมากกว่า
สำนักงานกฎหมายทั่วไป


About us

บริการประเภทนี้ส่วนมาก เกี่ยวข้องกับมรดกที่เป็นทรัพย์สินในกลุ่มทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริการทางกฎหมายในส่วนนี้จะเพิ่มความสามารถในการพัฒนาแผนการมอบมรดกจากทรัพย์สินที่ท่านมีให้แก่คนที่ท่านรักตามที่ท่านปราถนา เราสามารถเป็นตัวแทนเพื่อติดต่อกับศาลแทนคนที่ท่านรักเมื่อมีบุคคลได้โต้แย้งเจตจำนงค์และพินัยกรรมของท่าน ท่านสามารถแน่ใจได้ว่าคนที่ท่านรักจะได้รับสิ่งที่ท่านต้องการมอบให้ได้อย่างแน่นอน