ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นักบัญชีที่ไม่ได้ทำงานอยู่เพียงบริษัทเดียวคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะดำเนินการบางส่วนแก่ท่านเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ได้แก่ การจัดเตรียม, การทบทวน และตรวจสอบงบการเงิน, การจัดเตรียมภาษี รวมทั้ง บริการที่ปรึกษาหรือให้คำปรึกษา


การบัญชีบริหาร

การบัญชีบริหารเป็นกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีทำการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อการสังเคราะห์รูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับลูกค้า เราจะดำเนินการบางส่วนแก่ท่านได้แก่ การจัดทำงบประมาณ, การจัดการสินทรัพย์, การจัดการต้นทุน และการประเมินผลประกอบการ


การตรวจสอบภายใน

บริษัท มักจะมีปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ เราต้องการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องอย่างที่สุด ไม่เช่นนั้น ในการจัดทำงบการเงินที่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเสมอ หรือที่เลวร้ายกว่าอาจเกิดการฉ้อโกง เกิดขึ้นการตรวจสอบภายในของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดไปจากมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้


การทำบัญชี

นักบัญชีถือว่าการทำบัญชีเป็นหนึ่งในบริการพื้นฐานทางบัญชี ถือเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำงบการเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจของกิจการ

บริษัทหลายแห่งใช้บริการของเราด้วย ค่าบริการที่ถูกกว่าและด้วยขั้นตอนที่ง่ายกว่าหากเปรียบเทียบกับบริการจากรายอื่น เราช่วยลดความเครียดให้ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้เวลาได้เต็มที่ในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนในการทำบัญชี


การบัญชีภาษี

บริการหลักสำหรับการบัญชีภาษีคือ ด้านภาระภาษีหรือการเรียกร้องของธุรกิจ ถือเป็นบริการด้านบัญชีอีกส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายในประเทศนั้นๆ

เราจะตรวจสอบสิ่งที่บริษัทของท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อการยื่นบัญชีภาษีอากรด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อลดของภาระทางภาษีของธุรกิจโดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด

Become our partner


Psum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate
cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit.

Go to contact